Portfolio > Sketches

Plane from Singapore to Melbourne 2009
Plane from Singapore to Melbourne 2009
Prismacolour pencil on moleskin