Portfolio > Sketches

C.W Stoneking
C.W Stoneking
Prismacolour pencil on moleskin
moleskin